Nuborgh College Elburg & Nunspeet

Het Nuborgh College is een christelijke scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO, met locaties in Elburg en Nunspeet, waar iedereen welkom is. We hebben er aandacht, respect en zorg voor elkaar. In een kleinschalige omgeving voelt elke leerling zich veilig, geborgen en thuis. Onze slogan is dan ook ‘Oog voor elkaar, oog voor de toekomst’. In het VMBO zijn alle sectoren vertegenwoordigd, te weten techniek, zorg & welzijn, economie & groen. Zowel in het VMBO als het HAVO/VWO staan wetenschap & techniek nadrukkelijk op de agenda. We willen als school midden in de samenleving staan en daarom zijn contacten met het bedrijfsleven voor ons erg belangrijk. Zo werken we samen aan de toekomst van onze leerlingen.

  • nuborgh-college-elburg-nunspeet