Missie & Visie

Missie

Wij geven jeugd de kans om zelf te ervaren dat technische beroepen telkens nieuw perspectief bieden, bij uitstek creatief zijn en duurzame oplossingen bieden.

Met ons enthousiasme en passie voor techniek bieden we de jeugd de kans om zelf te ontdekken dat technische beroepen op alle niveaus telkens nieuwe mogelijkheden bieden. Met haar activiteiten biedt Platform Techniek ook ouders en onderwijsbetrokkenen inzicht in de uitstekende perspectieven in de techniek. Via een diversiteit aan activiteiten laat het platform de doelgroepen ontdekken dat technische beroepen bij uitstek creatief zijn, tot een duurzame samenleving bijdragen en dat binnen de technische bedrijven een prettig en dynamisch werkklimaat heerst. Uiteraard sluiten alle activiteiten van het platform aan op de beleving van de doelgroepen. Wij maken maximaal gebruik van netwerken om onze doelstelling en visie te verwerkelijken.

  • missie-visie