ANBI

Hieronder vindt u alle gegevens ten behoeve van het verkrijgen van de ANBI status. 

Platform Techniek Noordwest-Veluwe

KVK: 08097340

RSIN: 809897295

Adres: Westeinde 100, 3844 DR HARDERWIJK

Telefoon: 0341-743928 (inzake Platform Techniek)

Doelstelling Platform Techniek Noordwest-Veluwe:

Techniek heeft ons in heel veel opzichten gebracht waar we nu zijn en met techniek geven we de toekomst vorm. De jeugd heeft de toekomst. Daarom is voor ons de belangrijkste doelstelling: techniek bij jongeren op de kaart zetten. Op deze manier wordt de opleiding- en beroepskeuze van jonge mensen voor de metaal- en elektrotechnische sector bevorderd en blijft Nederland een voedingsrijke bodem voor (de ontwikkeling van) techniek.

Het dagelijks bestuur van Platform Techniek bestaat uit:

Dhr E. Blok (voorzitter Onderwijs)

Dhr J. Hofstra (voorzitter Bedrijven)

Mw E. Bakker-Pierik (penningmeester)

Dhr P. Mosterd (secretaris)

Bestuurders van Platform Techniek ontvangen geen enkele vorm van vergoeding voor hun werkzaamheden voor stichting Platform Techniek Noordwest-Veluwe.

Hieronder vindt u het financieel jaarverslag en het 'Herijkingsdocument' voor de komende jaren. Tevens ziet u een overzicht van onze jaarlijkse activiteiten.