De Techniek Verbinder

De ambitie van de Noord Veluwe - interview

In heel Nederland (en andere Europese landen) is er een tekort aan technisch geschoold personeel. Dat is op de Noord-Veluwe niet anders. Er bestaan al veel initiatieven om het aanbod kwalitatief en kwantitatief te vergroten. De ‘Techniek Verbinder’ gaat de reikwijdte van deze initiatieven verbreden en de daadkracht daarvan versterken.

Lees hier verder.

Op 12 september jl. werd het Domotica lesprogramma voor het mbo gepresenteerd bij Leertouwer in Barneveld. In opdracht van Platform Techniek Noordwest-Veluwe en met hulp van de Provincie Gelderland hebben het ROC Landstede en Deltion in samenwerking met De Techniek Academie en diverse bedrijven uit de regio gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma Domotica.

Hiermee is het tweede project in het kader van het Techniekpact voor de regio Noord Veluwe & Randmeergebied met goed gevolg afgerond en het lesmateriaal zal binnen het mbo gebruikt kunnen gaan worden. Dit in navolging van het BIM-onderwijsprogramma dat afgelopen mei gepresenteerd is.

Duurzaam
In de afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan een duurzaam Domotica lespakket. Voor de toekomst wordt het programma geborgd doordat een groep van docenten en bedrijven het materiaal digitaal blijft updaten en bewerken onder redactie van onderwijsinstituut Tutorial dat door Platform Techniek Noordwest-Veluwe in de armen is genomen.

Sámen naar de toekomst
De ontwikkelingen in de techniek gaan exponentieel snel. Daarom is het van belang dat ook het onderwijs meegaat in deze sneltrein. Bedrijfsleven en het beroepsonderwijs hebben elkaar hierbij nodig. Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied is eind 2014 opgesteld; in dit pact worden een aantal projecten benoemd welke de komende jaren uitgevoerd zullen gaan worden. Een grote ambitie, maar hard nodig willen we binnen de regio nog voldoende actueel opgeleide technici beschikbaar hebben voor de toekomst.

Voor meer informatie of vragen over het Domotica lespakket voor het mbo, neem contact op met info@platform-techniek.nl

In opdracht van Platform Techniek Noordwest-Veluwe en met behulp van de Provincie Gelderland hebben het ROC Landstede en Deltion in samenwerking met De Techniek Academie en diverse bedrijven uit de regio gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma BIM. Het eerste project in het kader van het landelijke Techniekpact is hiermee met goed gevolg afgerond en het lesmateriaal zal binnen het mbo gebruikt kunnen gaan worden.

In de afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan een duurzaam BIM lespakket. Voor de toekomst wordt het programma geborgd doordat een groep van docenten en bedrijven het materiaal digitaal blijft updaten en bewerken onder redactie van een onderwijsinstituut dat door Platform Techniek Noordwest-Veluwe in de armen is genomen. De ontwikkelingen in de techniek gaan exponentieel snel. Daarom is het van belang dat ook het onderwijs meegaat in deze sneltrein. Bedrijfsleven en onderwijs hebben elkaar hierbij nodig. Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied is eind 2014 opgesteld; in dit pact worden een aantal projecten benoemd welke de komende jaren uitgevoerd zullen gaan worden. Een grote ambitie, maar hard nodig willen we binnen de regio nog voldoende technici beschikbaar hebben voor de toekomst. Het mbo beroepsonderwijs mag dit jaar ook het Domotica lespakket tegemoet zien. Dit zal in het najaar gepresenteerd worden.

ALV Platform Techniek d.d. 4 april 2018 om 7.30 uur in De Dialoog te Ermelo.

Thema: De Techniek Verbinder

Platform Techniek Noordwest-Veluwe, De Techniek Academie, BITT en Veluwe Portaal bundelen samen de krachten voor de komst van De Techniek Verbinder. De Techniek Verbinder zal, voor een aantal jaren, techniek in deze regio een boost moeten geven, zowel met betrekking tot opleidingen als met betrekking tot het vergroten van het behoud van vakmanschap. Er is al veel moois tot stand gebracht de afgelopen jaren. Vanuit het landelijke Techniekpact wordt gestuurd op techniekonderwijs op alle basisscholen in het jaar 2020. Samen met overheid, ondernemers en onderwijs zal deze Techniek Verbinder moeten zorgen voor blijvende, vernieuwende, technische projecten, zodat jonge mensen (al vanaf de basisschool) gemotiveerd worden voor een technische beroepskeuze. Samen kunnen we De Techniek Verbinder inzetten voor dit doel. De Techniek Verbinder is, na BIM, Domotica en Robotica, het vierde project onder de vlag van Techniekpact Noord-Veluwe & Randmeergebied. Het technische bedrijfsleven heeft een groot tekort aan goed personeel. Een toekomst in techniek betekent dus, naast het feit dat het bijzonder innovatief en uitdagend is, zondermeer baangarantie! Als voortrekker in dit proces is Pieter Teeninga gevraagd een rol te spelen om de regionale gemeenten te motiveren deel te nemen in deze samenwerking. Door het ondertekenen van een ambitiedocument laten we als regio zien dat we krachten bundelen en samen sterk zijn. En dát zal de provincie niet ontgaan! We nodigen iedereen hartelijk uit om op woensdag 4 april 2018 om 07.30 uur naar De Dialoog in Ermelo te komen om getuige te zijn van deze prachtige stap richting De Techniek Verbinder!

In aansluiting op de ALV vindt de finale van de Kunstwedstrijd plaats.

Speciale dank voor de Gemeente Ermelo voor het mede mogelijk maken van deze activiteiten!

 

Onlangs was het Girslday in Harderwijk. Girlsday is een landelijk initiatief van VHTO. Onbekend maakt onbemind is het uitgangspunt. Veel vrouwelijk technisch talent gaat verloren, omdat meisjes vaak niet weten welke beroepen er zijn. Bovendien ontbreekt het hen aan rolmodellen; zij kennen maar weinig vrouwen die in de techniek werken. Girlsday kan helpen de blik van deze meisjes te verbreden en hun te helpen bij hun loopbaankeuzes. Girlsday laat meisjes dus de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven! In Harderwijk werd Girlsday 2018 opgepakt door een samenwerking van CCNV, Qimarox, Platform Techniek Noordwest-Veluwe, De Techniek Academie en BITT Belevingscentrum. Zo konden meisjes in de leeftijd van 10-15 jaar kennismaken met de veelzijdigheid van de wereld van techniek. Bij Qimarox zagen de meiden vooral welke beroepen er allemaal nodig zijn in een technisch bedrijf. Volgend jaar zal Girlsday plaatsvinden op donderdag 11 april (bij bedrijven in de regio) en zaterdag 13 april (Loc. De Techniek Academie) in Harderwijk.

  • nieuws
  • nieuws
  • nieuws
  • nieuws