Damen Dredging Equipment

Damen Dredging Equipment ontwerpt en bouwt baggerwerktuigen en hun componenten (zoals baggerpompen) met de bijbehorende besturings- en monitoringssystemen. Dit oer-Nederlandse product wordt wereldwijd verkocht en ingezet. Voor meer info: ga naar de website.
Dialoc ID Technology
Dialoc ID Technology ontwikkelt, produceert en distribueert systemen en aanverwante producten voor productidentificatie door middel van chips. Hieronder vallen o.a. systemen ter bestrijding van winkeldiefstal. Voor meer info: www.damendredging.com

  • damen-dredging